DANH SÁCH ĐẠI LÝ CỦA BE2T

TRỤ SỞ TẠI HÀ NỘI

1. Tổng đại lý: Lien Nguyen – Hotline & Zalo: 0982 659 902 

2. Tổng đại lý: Hoai My – Hotline & Zalo: 0985 688 193 

3. Tổng đại lý: Đỗ Hiếu – Hotline & Zalo: 0984181990 

4. Đại lý: Trường Sa – Hotline & Zalo: 01664914971 

 

CHI NHÁNH VIÊNG CHĂN – LÀO

1. Đại lý: Vieng Vilakone – Hotline & Zalo: 02059433207 –

CHI NHÁNH SƠN LA

1. Tổng đại lý: Đặng Thu Thảo – Hotline & Zalo: 0979291990 

CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ

1. Đại lý: Như Ys – Hotline & Zalo: 0944 054 369 

ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH NHÀ PHÂN PHỐI CỦA CHÚNG TÔI